IMMMES DTP

Firma IMMMES se specializuje na úpravu vody v pro průmyslovou výrobu.

Ve sklářském průmyslu je nutné kvalitní chlazení při obrábění, to sebou však nese velkou spotřebu vody.
Hlavní technické problémy na strojích způsobuje voda, která již byla jednou použita a je vracena zpět do okruhu.
Tato voda se obyčejně ve všech běžných systémech upravuje tak, že po přidání chemie – flokulantu se částice o velikosti několika mikronů na sebe naváží, zvýší tak svoji hmotnost a je možné je odchytit tím, že klesnou ke dnu odkalovací nádrže.
Velká část těchto částic a chemikálií však projde znovu do systému a začne způsobovat škody na všech komponentech, které se do styku s touto vodou dostanou.

Revoluční systém DTP firmy IMMMES vám zajistí, že voda na konci čistícího procesu je naprosto průzračná. Při tomto procesu čištění se nepoužívá chemie, systém je zcela automatický, založen na principu dynamické separace, filtrace a mikrofiltrace, na jejímž konci je voda nerozeznatelná od vody pitné.

Díky tomuto systému zcela odpadá starost s usazováním sedimentu z recyklované vody na bruskách, CNC strojích a dalších zařízeních ve Vaší výrobě.

IMMMES DTP

Princip funkce systému a jeho fáze procesu

1. Sběr špinavé vody z procesu

Špinavá voda se kumuluje v nádrži s primárním filtrem, který zabraňuje případnému vniknutí velkých předmětů do systému. Ve spodní části jímací nádrže je tzv. fluidizační prstenec, tvořený tryskami napojenými má primární čerpadlo. Tento systém zabraňuje usazování kalu v rozích nádrže.

2. Čerpadla

Dvě identická primární čerpadla odebírají vodu z jímací nádrže a posílají jí do čistícího systému. Pracují ve střídavých denních cyklech. Zajišťují tlak, který je v celém systému a také dodávají část vody zpět, pro funkci fluidizačního prstence. Již zde začíná přímá kontrola funkce pomocí senzorů a předáváním informací do PLC.

3. Dekoncentrátor

Jedná se o hlavní nádrž, kde dochází k fyzikálně dynamickému oddělení vody a skleněných částic.
Uvnitř dekoncentrátoru je speciální pevný okruh, který zajistí různé rychlosti průtoku a odstředí tak pevné částice.
Částice zůstávají ve dvou spodních komorách, voda pokračuje z horní části do dalšího procesu čištění.
Pevné částice se v pravidelných intervalech na základě průtoku z komor odstraňují ve formě kalu.

4. Filtrace

Po výstupu z dekoncentrátoru je voda tlačena tlakem primárních čerpadel přes filtr.
Kvalita filtrace je taková, že rozměry částic nepřesahují 10 mikronů a jejich množství je menší než 10 mg/l.
V praxi se jedná o zcela průzračnou vodu.
Filtrace je samočistící, proces čištění trvá asi 30 až 40 minut, spouští se automaticky v předem nastavených cyklech, v době pracovního klidu.

5. Likvidace kalu z dekoncentrátoru

Kal je odváděn do jednorázového Big-Bagu.

Výhody systému

  • Čistota vody
  • Plně automatický systém
  • Dálkové ovládání, jak pro uživatele, tak pro výrobce
  • Eliminace sběrných nádrží u jednotlivých strojů
  • Eliminace čerpadel u jednotlivých strojů a tím úspora el. energie – systém pracuje pod tlakem cca 3 až 4 bar
  • Žádná údržba strojů a potrubí kvůli usazeninám
  • Žádná chemie nebo flokulanty
  • Několik fyzických testovacích bodů průběhu čištění
  • Možnost modulárního rozšíření
  • Kompletní řízení a kontrola všech fází procesu přes PLC

Video

Rádi vám poskyteme bližší informace

+420 777 772 059