DONATONI ZENIT CNC

Stroj ZENIT CNC je numericky řízený jednohlavý kalibrační a leštící stroj s automatickou výměnou nástrojů a 3 interpolovanými osami. Umožňuje provádění úkonů kalibrování, leštění, broušení a kartáčování.

ZENIT CNC je mnohém více než jednohlavý kalibrační a leštící stroj. Díky inovativnímu řešení vyvinutému společnosti DONATONI MACCHINE je tento CNC stroj vybaven dvojitým systémem řízení tlaku nástroje: kuličkový šroub pro úkony vysoce přesného kalibrování a systém pneumatického tlaku pro úkony leštění, broušení a kartáčování.

Stroj ZENIT CNC dosahuje vysoce přesných výsledků obrábění a kromě toho umožňuje provádění úkonů vrtání, přímočarých a křivočarých řezů s narůstajícími průchody pomocí diamantových nástrojů a předřezů (rytí a basreliéfy).

Osy X a Y se posouvají po lineárních kuličkových vodících lištách a ozubených tyčích s kalenými a broušenými zuby se systémem centrálního mazání tukem. Pohon je generován bezkartáčovými motory a vysoce přesnými redukčními převodovkami.

Stroj ZENIT CNC je vybaven 10místním zásobníkem nástrojů s možností uložení brusných talířů s průměrem 300 mm a upínacím kuželem ISO40, držáku brusiva typu Frankfurt pro úkony broušení a leštění a kuželu ISO40 pro kalibrační nástroj.

Elektrovřeteno s automatickou výměnou nástrojů je vybaveno systémem pneumatického upínání a uvolňování kužele ISO40. Vnitřní a vnější průtok chladicí kapaliny vřetenem umožňuje použití různých typů nástrojů a rozšíření možnosti použití stroje pro provádění jiných úkonů než pouze broušení a leštění.

DONATONI ZENIT CNC

Technické parametry

Počet interpolovaných os 3
Zdvih v ose Z 370 mm
Rozměr pracovního stolu 3500 x 2000 mm
Otáčky nástroje řízené invertorem 0 – 6000 ot./min
Výkon elektrovřetene 17 Kw / S6
Hmotnost stroje 3700 Kg

Rádi vám poskyteme bližší informace

+420 777 772 059